Vores værdier

Ny viden – ny teknologi
Vores patienter har krav på den optimale behandling. Vi foretager derfor løbende investeringer; dels i nyt avanceret klinikudstyr: dels i ny viden hos alle vores ansatte. Deltagelse i kurser og efter-uddannelsesforløb indgår som en kontinuerlig proces hos vores ansatte.


Patientinddragelse
For os er det vigtigt at du som patient ved enhver behandling ved, hvad vi laver; hvorfor og hvordan, vi gør det.  Vi informerer derfor forud for behandling.

Samtidig inddrages du i valg af behandling. Der kan være forskellige behandlingsformer på samme problem, og du får mulighed for at vælge den løsning, som du har det bedst med.


Klarhed omkring pris
Ved langt de fleste behandlinger kan du på forhånd få en estimeret pris som holder. Ved større opgaver, der måske rummer behandlinger af flere omgange, kan du få et skriftligt overslag.

Vi gør det, fordi det for dig giver tryghed at vide, hvor du står rent økonomisk.


Etiske overvejelser
Også inden for tandbehandlingsområdet sker der en løbende udvikling, og nye tendenser gør sig gældende – eksempelvis inden for kosmetisk tandbehandling. Vi følger naturligvis udviklingen og tilbyder de nye behandlingsformer – men kun hvis vi finder det etisk forsvarligt.

Vi vil eksempelvis ikke tilbyde behandlinger, der – som en sideeffekt – på længere sigt giver den enkelte tandskader og en forringet tandfunktion.